Školení řidičů

Provádíme tato školení :

A/ Řidiči referenti = řidiči kteří řídí soukromé nebo služební osobní nebo nákladní vozidlo
/do celkové hmotnosti 3.500 kg /v rámci své pracovní činnosti (počet hodin školení dle dohody).

Dle potřeby a požadavků je u nás možno školené řidiče i přezkoušet.
Termín a místo školení dle Vašich požadavků je možno dohodnout osobně, nebo telefonicky (telefon : 495 089 214, mobil : 724 122 742)

B/ Řidiči vozidel s řidičským oprávněním sk. C a D /profesní průkazy/

1/Školení na ovládání tachografu

2/Vstupní školení pro získání průkazu = 140 hodin

3/Vstupní rozšířené školení pro získání průkazu = 280 hodin
Tato školení jsou ukončena zkouškou na odboru dopravy magistrátu města HK /poplatek 700,- Kč/

4/ Pravidelné roční školení pro držitele profesních průkazů = 7 hodin ročně

Pozor : Novela zákona stanovuje tyto podmínky :

  • školení musí být prováděnou pouze na učebnách školicího střediska , tedy na učebnách DP
  • Seznam žadatelů o školení musí být zaslán na odbor dopravy nejpozději 7 dní předem
  • Není již prováděno přezkoušení ,
  • Platnost průkazu je 5 let , potom bez přezkoušení bude provedena jeho výměna
 
Řidiči, nebo organizace požadující školení , musí tedy nejpozději 14 dní před dohodnutým termínem

školení zaslat autoškole jmenný seznam řidičů /nejlépe elektronicky na jednotném tiskopise, nebo nahlásit potřebné údaje k vyplnění seznamu.Tento seznam již po odeslání na odbor
dopravy nelze doplňovat ani měnit ! ! !

Školení řidičů provádí tým učitelů s dlouholetou praxí.Součástí školení je každoročně

i informace o nejnovějších schválených nebo připravovaných změnách v zákonech
související se silniční dopravou.

Cena školení dle počtu hodin a platného ceníku.

Možnost zajištění oběda v místní jídelně na telefonu : 495 089 236