Ceník platný od 29.5.2020

Název kurzu

Cena bez DPH

DPH 21%

Celkem

A

AM, A1,A2 - Kurz - cena od: 11 570 2 430 14 000 Kč
A2,A-ISP- cena od: 12 893 2 707 15 600 Kč
Rozdílová zkouška(A1-A2,A2-A)- cena od: 4 463 937 5 400 Kč
Rozšíření A1-A - cena od: 8 182 1 718 9 900 Kč

B

B Kurz 9 504 1 996 11 500 Kč
B Kurz pro studenty (do 26 let) 8 678 1 822 10 500 Kč
B ISP - do 2 měsíců 11 074 2 326 13 400 Kč
B ISP - do 1 měsíce 13 554 2 846 16 400 Kč
R B/E Kurz, ISP 4 959 1 041 6 000 Kč
R B96 1 653 347 2 000 Kč

C

R B/C Kurz, ISP 12 397 2 603 15 000 Kč
R C1/C0 10 000 2 100 12 100 Kč
R D/ C Kurz, ISP 11 777 2 473 14 250 Kč

D

R B/D Kurz 20 661 4 339 25 000 Kč
R C/D Kurz 14 050 2 950 17 000 Kč
R C/E - ISP 6 198 1 302 7 500 Kč

T

T Kurz 9 835 2 065 11 900 Kč
R B/T Kurz 6 264 1 316 7 580 Kč
Vysvětlivky : R (příklad R A1/A) = Rozšíření z A1 na A  

 

Kondiční jízdy

Cena bez DPH

DPH 21%

Celkem

Kondiční jízdy - AM, A1 331 69 400  Kč
- AM,A1 + doprovod 537 113 650  Kč
- A2,A 372 78 450  Kč
- A2,A + doprovod 661 139 800  Kč
- B 331 69 400 Kč
- C, T 620 130 750 Kč
- D 702 148 850 Kč
- B/E 380 80 460 Kč
- C/E 661 139 800 Kč
Nejetá hodina - neomluvená min. 24 h předem 207 43 250 Kč
Příprava na zkoušku 1 hodina PSP, NKÚ 207 43 250 Kč
Vysvětlivky : 1 učební hodina = 45 minut, Zkouška = 1 učební hodina

 

Školení

Cena bez DPH

DPH 21%

Celkem

Školení 1 řidiče (B) 1-9 osob 248 52 300 Kč
Školení 1 řidiče (B) 10 a více osob 165 35 200 Kč
Školení 1 řidiče (B) 30 a více osob 132 28 160 Kč
Školení 1 řidiče (C-D) do 15 osob 826 174 1000 Kč
Školení 1 řidiče (C-D) nad 15 osob 661 139 800 Kč
Školení 1 řidiče (C-D 35 hodin) 3 a více osob 3 471 729 4 200 Kč
Vstupní školení 140h pro řidiče C 3 osoby 23 636 4 964 28 600 Kč
Vstupní školení 140h pro řidiče C 4-5 osob 20 744 4 356 25 100 Kč
Vstupní školení 140h pro řidiče C 6  a více osob 17 851 3 749 21 600 Kč
Vstupní školení 140h pro řidiče D 3 osoby 24 380 5 120 29 500 Kč
Vstupní školení 140h pro řidiče D 4-5 osob 21 488 4 512 26 100 Kč
Vstupní školení 140h pro řidiče D 6  a více osob 18 595 3 905 22 500 Kč
Rozšíření profesního průkazu z CnaD 4 a více osob 10 661 2 239 12 900 Kč
Rozšíření profesního průkazu z DnaC 4 a více osob 10 083 2 117 12 200 Kč
Školení řidičů na ovládání tachografu - 1 osoba 331 69 400 Kč
Opětovné vystavení potvrzení o školení 165 35 200 Kč

Poznámka: Cena za školení 1 řidiče (B, C-D) je množstevní - sleva pro stálé zákazníky a při naplnění učebny.

V cenách není zahrnut poplatek 700,- Kč magistrátu města za první zkoušku.

Poplatky magistrátu města za opravnou zkoušku z praktických jízd 400,- Kč, z pravidel silničního provozu 100,- Kč a opravná zkouška z nauky o ovládání a údržbě vozidla 200,- Kč.

 

Vysvětlivky

RB/D Rozšíření ze skupiny B na skupinu D
RC/D Rozšíření ze skupiny C na skupinu D
ISP Individuální studijní plán