Ceny jsou orientační, výše ceny je stanovena aktuálním ceníkem k datu zahájení výuky a výcviku.

Ceník platný od 7.05.2021

Název kurzu

Cena bez DPH

DPH 21%

Celkem

A

AM, A1,A2 - Kurz - cena od: 14 876 3 124 18 000 Kč
A2,A-ISP- cena od: 15 702 3 298 19 000 Kč
Rozdílová zkouška(A1-A2,A2-A)- cena od: 5 372 1 128 6 500 Kč
Rozšíření A1-A - cena od: 8 678 1 822 10 500 Kč

B

B Kurz 11 983 2 517 14 500 Kč
B Kurz pro studenty (do 26 let) 11 157 2 343 13 500 Kč
B ISP - do 2 měsíců 14 876 3 124 18 000 Kč
B ISP - do 1 měsíce 18 182 3 818 22 000 Kč
R B/E Kurz, ISP 5 785 1 215 7 000 Kč
R B96 2 479 521 3 000 Kč

C

R B/C Kurz, ISP 14 050 2 950 17 000 Kč
R C1/C0 10 826 2 274 13 100 Kč
R D/ C Kurz, ISP 12 810 2 390 15 500 Kč

D

R B/D Kurz 20 661 4 339 25 000 Kč
R C/D Kurz 14 050 2 950 17 000 Kč
R C/E - ISP 7 025 1 475 8 500 Kč

T

T Kurz 10 744 2 256 13 000 Kč
R B/T Kurz 7025 1 475 8 500 Kč
Vysvětlivky : R (příklad R A1/A) = Rozšíření z A1 na A  

 

Kondiční jízdy

Cena bez DPH

DPH 21%

Celkem

Kondiční jízdy - AM, A1 826 174 1 000  Kč
- AM,A1 + doprovod 1 653 347 2 000  Kč
- A2,A 826 174 1 000  Kč
- A2,A + doprovod 1 653 347 2 000  Kč
- B 413 87 500 Kč
- C, T 744 156 900 Kč
- D 826 174 1 000 Kč
- B/E 413 87 500 Kč
- C/E 826 174 1 000 Kč
Nejetá hodina - neomluvená min. 24 h předem, zkouška  413 87 500 Kč
Příprava na zkoušku 1 hodina PSP, NKÚ 413 87 500 Kč
Vysvětlivky : 1 učební hodina = 45 minut, Zkouška = 1 učební hodina

 

Školení

Cena bez DPH

DPH 21%

Celkem

Školení 1 řidiče (B) 1-9 osob 248 52 300 Kč
Školení 1 řidiče (B) 10 a více osob 165 35 200 Kč
Školení 1 řidiče (B) 30 a více osob 132 28 160 Kč
Školení 1 řidiče (C-D) do 15 osob 1033 217 1250 Kč
Školení 1 řidiče (C-D) nad 15 osob 826 174 1000 Kč
Školení 1 řidiče (C-D 35 hodin) 3 a více osob 4545 955 5 500 Kč
Vstupní školení 140h pro řidiče C 3 osoby 29 587 6 213 35 800 Kč
Vstupní školení 140h pro řidiče C 4-5 osob 25 950 5 450 31 400 Kč
Vstupní školení 140h pro řidiče C 6  a více osob 22 314 4 686 27 000 Kč
Vstupní školení 140h pro řidiče D 3 osoby 30 496 6 404 36 900 Kč
Vstupní školení 140h pro řidiče D 4-5 osob 26 860 5 640 32 500 Kč
Vstupní školení 140h pro řidiče D 6  a více osob 23 306 4 894 28 200 Kč
Rozšíření profesního průkazu z CnaD 4 a více osob 13 388 2 812 16 200 Kč
Rozšíření profesního průkazu z DnaC 4 a více osob 12 727 2 673 15 400 Kč
Školení řidičů na ovládání tachografu - 1 osoba 826 274 1 000 Kč
Opětovné vystavení potvrzení o školení 165 35 200 Kč

Poznámka: Cena za školení 1 řidiče (B, C-D) je množstevní - sleva pro stálé zákazníky a při naplnění učebny.

V cenách není zahrnut poplatek 700,- Kč magistrátu města za první zkoušku.

Poplatky magistrátu města za opravnou zkoušku z praktických jízd 400,- Kč, z pravidel silničního provozu 100,- Kč a opravná zkouška z nauky o ovládání a údržbě vozidla 200,- Kč.

 

Vysvětlivky

RB/D Rozšíření ze skupiny B na skupinu D
RC/D Rozšíření ze skupiny C na skupinu D
ISP Individuální studijní plán