Ceny jsou orientační, výše ceny je stanovena aktuálním ceníkem k datu zahájení výuky a výcviku.

Ceník platný od 15.11.2021

Název kurzu

Cena bez DPH

DPH 21%

Celkem

A

AM, A1,A2 - Kurz - cena od: 16 529 3 471 20 000 Kč
A2,A-ISP- cena od: 17 355 3 645 21 000 Kč
Rozdílová zkouška(A1-A2,A2-A)- cena od: 7 025 1 475 8 500 Kč
Rozšíření A1-A - cena od: 10 331 2 169 12 500 Kč

B

B Kurz 13 636 2 864 16 500 Kč
B Kurz pro studenty (do 26 let) 12 810 2 690 15 500 Kč
B ISP - do 2 měsíců 16 529 3 471 20 000 Kč
B ISP - do 1 měsíce 19 835 4 165 24 000 Kč
R B/E Kurz, ISP 7 438 1 562 9 000 Kč
R B96 4 132 868 5 000 Kč

C

R B/C Kurz, ISP 15 702 3 298 19 000 Kč
R C1/C 12 397 2 603 15 000 Kč
R D/ C Kurz, ISP 14 876 3 124 18 000 Kč

D

R B/D Kurz 22 314 4 686 27 000 Kč
R C/D Kurz 15 702 3 298 19 000 Kč
R C/E - ISP 8 678 1 822 10 500 Kč

T

T Kurz 12 397 2 603 15 000 Kč
R B/T Kurz 8 678 1 822 10 500 Kč
Vysvětlivky : R (příklad R A1/A) = Rozšíření z A1 na A  
   

 

Kondiční jízdy

Cena bez DPH

DPH 21%

Celkem

Kondiční jízdy - AM, A1 826 174 1 000 Kč
- AM,A1 + doprovod 1 653 347 2 000 Kč
- A2,A 826 174 1 000 Kč
- A2,A + doprovod 1 653 347 2 000 Kč
- B 496 104 600 Kč
- C, T 826 174 1 000 Kč
- D 992 208 1 200 Kč
- B/E 579 121 700 Kč
- C/E 992 208 1 200 Kč
Nejetá hodina - neomluvená min. 24 h předem, zkouška  413 87 500 Kč
Příprava na zkoušku 1 hodina PSP, NKÚ 413 87 500 Kč
Vysvětlivky : 1 učební hodina = 45 minut, Zkouška = 1 učební hodina

 

Školení

Cena bez DPH

DPH 21%

Celkem

Školení 1 řidiče (B) 1-9 osob 331 69 400 Kč
Školení 1 řidiče (B) 10 a více osob 248 52 300 Kč
Školení 1 řidiče (B) 30 a více osob 165 35 200 Kč
Školení 1 řidiče (C-D) do 15 osob 1240 260 1 500 Kč
Školení 1 řidiče (C-D) nad 15 osob 992 208 1 200 Kč
Školení 1 řidiče (C-D 35 hodin) 3 a více osob 7 438 1 562 9 000 Kč
Vstupní školení 140h pro řidiče C 3 osoby 31 240 6 560 37 800 Kč
Vstupní školení 140h pro řidiče C 4-5 osob 27 603 5 797 33 400 Kč
Vstupní školení 140h pro řidiče C 6  a více osob 23 967 5 033 29 000 Kč
Vstupní školení 140h pro řidiče D 3 osoby 32 149 6 751 38 900 Kč
Vstupní školení 140h pro řidiče D 4-5 osob 28 512 5 988 34 500 Kč
Vstupní školení 140h pro řidiče D 6  a více osob 24 959 5 241 30 200 Kč
Rozšíření profesního průkazu z CnaD 4 a více osob 15 041 3 159 18 200 Kč
Rozšíření profesního průkazu z DnaC 4 a více osob 14 380 3 020 17 400 Kč
Školení řidičů na ovládání tachografu - 1 osoba 1 033 217 1 250 Kč
Opětovné vystavení potvrzení o školení 165 35 200 Kč

Poznámka: Cena za školení 1 řidiče (B, C-D) je množstevní - sleva pro stálé zákazníky a při naplnění učebny.

V cenách není zahrnut poplatek 700,- Kč magistrátu města za první zkoušku.

Poplatky magistrátu města za opravnou zkoušku z praktických jízd 400,- Kč, z pravidel silničního provozu 100,- Kč a opravná zkouška z nauky o ovládání a údržbě vozidla 200,- Kč.

 

Vysvětlivky

RB/D Rozšíření ze skupiny B na skupinu D
RC/D Rozšíření ze skupiny C na skupinu D
ISP Individuální studijní plán