Autoškola DP Hradec Králové připravuje kurz pro získání profesního průkazu řidičů sk. C nebo D (dle novely zákona 247/2000 Sb.) který je určen pro řidiče

  • kteří přestali vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvovali pravidelné školení předepsaným způsobem
  • kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie, avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009,a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E před 10. zářím 2008.

Rozsah kurzu : 35 hodin teorie ( 5 dnů : pondělí - pátek  8,00 – 15,00).

Cena 10 000 – 20 000 Kč (dle počtu účastníků )
Přihlášky na tel 495 089214 nebo 724 122742 e-mail : autoskola@dpmhk.cz