B - automobil pro max. 1+8 osob, jiná motorová vozidla do 3,5 t celkové hmotnosti

 

Věk 17let (po zkoušce jízda s mentorem)

Věk 18let

Praktické jízdy osobními vozidly  PEUGEOT 2008, RENAULT CLIO, OPEL CORSA, ŠKODA FABIA v automatu a ŠKODA SCALA.

Teorie formou kurzu nebo dálkového studia.

Délka kurzu - 3 měsíce ,u dálkového studia je délka výcviku závislá na osobním přístupu a časových možnostech žáka /min. 3 týdny/.

Výuka = Teorie +28 hodin praktických jízd + 2 hodiny praktické údržby +4 hodiny první pomoc.

Závěrečná zkouška z pravidel silničního provozu a praktické jízdy.