BE - přívěs o celkové hmotnosti nad 750 kg

Skupina BE

Věk 18let

Žadatel musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B.

Praktické jízdy vozidlem VOLKSWAGEN-TRANSPORTER  s přívěsem.

 

Délka kurzu - teorie formou dálkového studia, délka výcviku je závislá na osobním přístupu
a časových možnostech žáka /min. 2 týdny/ .

Výuka = Teorie + 8 hodin praktických jízd + 2 hodiny praktické údržby + 2 hodiny první pomoc. 

Závěrečná zkouška z pravidel silničního provozu a praktické jízdy.

Možnost získání skupiny B96. Závěrečná zkouška pouze praktická jízda s komisařem.