C - nákladní a speciální vozidla bez omezení celkové hmotnosti

Iveco

Věk 21 let

Žadatel musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B nebo C1

Praktické jízdy nákladním vozidlem IVECO ML 120 E18 EUROCARGO.

Teorie formou kurzu nebo dálkového studia.

Délka kurzu 2 měsíce

u dálkového studia je délka výcviku závislá na osobním přístupu a časových možnostech
žáka /min. 4 týdny/.

Výuka = Teorie + 18 hodin praktických jízd + 4 hodiny praktické údržby + 4 hodiny

první pomoc. Závěrečná zkouška z pravidel silničního provozu , z nauky o konstrukci a údržbě
nákladních vozidel / ústní zkouška/ a praktické jízdy.