CE - přívěs o celkové hmotnosti nad 750 kg

Věk 21 let

Žadatel musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny C.
Praktické jízdy nákladním vozidlem IVECO s přívěsem.
Toto oprávnění platí i pro skupinu DE.

 

Doba výcviku teorie formou dálkového studia , doba výcviku je závislá na osobním přístupu
a časových možnostech žáka /min. 2 týdny).

 

Výuka = 8 hodin praktických jízd + 2 hodiny praktické údržby+ 2 hodiny první pomoc.
Závěrečná zkouška z pravidel silničního provozu , z nauky o konstrukci a údržbě nákladních vozidel
/ ústní zkouška/ a praktické jízdy.